Întâi CONCLUZIIprivind Strategia Energetică a României 2019 – 2030 România NU TREBUIE – SĂ INVESTEASCĂ ÎN PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE. România TREBUIE – „SĂ UIT